MONTERINGSANVISNING

//MONTERINGSANVISNING
MONTERINGSANVISNING2020-10-08T15:05:39+00:00

Monteringsanvisning

En braskamin i hemmet ger inte bara värme, den skänker även en hög trivselfaktor och få saker är så rogivande som att tända upp en brasa på morgonen och njuta av värmen som sprids tillsammans med lite gott morgonfika. Utbudet av eldstäder är stort och i mångt och mycket handlar det om tycke och smak. Oavsett vilken kamin du väljer på marknaden så kan du installera tillsammans med en NVI-skorsten – våra skorstenar passar alla eldstäder på marknaden.

Bygganmälan

Innan du installerar en braskamin måste du göra en Bygganmälan. I vissa lägen kan det även vara  nödvändigt med ett bygglov, t.ex. om du skall montera din skorsten utvändigt. Tag kontakt med Byggnadskontoret i din kommun för att få mer information om vad som gäller i din kommun.

Förbered dig

Innan du börjar montera bör du läsa igenom montageanvisningen noga. Kontrollera placeringen av kaminen så att bjälklaget är tillräckligt bärande och att det inte finns några hinder som elkablar, rör eller takstolar där du skall göra håltagningen. Tag fram de verktyg du behöver! Bra att ha är skruvdragare, stigsåg, vattenpass, bits, bågfil och plåtsax. Arbeta noggrannt, lugnt och metodiskt.

Besiktning

Innan du tar din eldstad i bruk måste installationen besiktas och godkännas av t.ex. en Skorstensfejarmästare.

Tag hjälp av våra återförsäljare!

Är du osäker på monteringen eller behöver hjälp rekommenderar vi att ni tar kontakt med någon av våra återförsäljare! De kan ofta erbjuda kaminer med montage och här kan ni även nyttja möjligheterna till ROT-avdrag.

LADDA NER MONTERINGSANVISNING
DOWNLOAD INSTALLATIONGUIDE
MONTERINGSVEILEDNING (NO)
MONTAVIMO INSTRUKCIJOS (LT)
INSTRUKCJA MONTAŻU (PL)
MONTERINGSANVISNING NVI 3000
MONTERINGSANVISNING BASTUSKORSTEN
LADDA NER MONTERINGSANVISNING – ALUDUK FÖR TAKTÄTNING, BASTU
LADDA NER MONTERINGSANVISNING – KLICKTAK
LADDA NER MONTERINGSANVISNING – STARTSEKTION BJÄLKLAG
LADDA NER MONTERINGSANVISNING – TILLUFTSKANAL COMBI
LADDA NER MONTERINGSANVISNING – INBYGGNAD SKORSTEN
LADDA NER MONTERINGSANVISNING – VÄGGKONSOL
LADDA NER MONTERINGSANVISNING – STEGE & PLATTFORM
LADDA NER MONTERINGSANVISNING – KONDENSSKYDD
KONTAKTA VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE
Montering av skorsten