BERÄKNINGSVERKTYG

//BERÄKNINGSVERKTYG
BERÄKNINGSVERKTYG2019-01-11T08:06:20+00:00

Beräkningsverktyg

Beräkning av sidoförskjutning

Beräkningsverktyget ger ett svar på vilka delar du behöver för att montera din skorsten. Observera att du kan behöva kapa en modul för att få ditt exakta mått. Kom ihåg att vinklar över 45° kräver renslucka i anslutande modul.

Beräkning av takvinkel