Samarbete NVI – Jøtul

//Samarbete NVI – Jøtul

Nya rutiner från 1/1 2018

Bästa återförsäljare

Från och med årsskiftet kommer det att ske förändringar i samarbetet mellan NVI och Jötul i Sverige. Den främsta orsaken till detta är logistik och miljö men även ekonomin i nuvarande hantering spelar in.

Förändringarna innebär att all försäljning av NVI-skorsten från årsskiftet kommer att ske direkt från NVI.  Inneliggande order som skall levereras efter årsskiftet samt nya order kommer att överföras till NVI. Order efter 1/1 2018 som läggs in via kalkylprogrammet kommer per automatik att hamna hos NVI’s ordermottagningen. NVI kommer fortsättningsvis att leverera skorstenar till Jøtul för den norska samt övriga marknader. I Sverige kommer samarbetet mellan NVI och Jøtul fortsätta men då främst genom diverse gemensamma aktiviteter och event.

Nya villkor från respektive leverantör kommer att skickas ut separat så snart som möjligt.
Har du frågor eller tankar får du gärna höra av dig till oss!

Maria Hallström
VD | Näldens Värmeindustri AB
0640 – 68 11 60 | info@nvi.se | www.nvi.se

By |2019-01-11T08:06:22+00:00december 7th, 2017|ÅF|0 Comments